Сместување

На своите клиенти, а во соработка со повеќе големи германски компании за недвижини, Венерас им става на располагање бројни колективни.

Студентска едукациска пракса во Германија, зимска / летна

За аплицирање за студентска едукациска работна пракса, потребни се следниве документи:Скенирана патна исправа, со важност од минимум шест месециБиографија /.

Пренамена на постојана работна дозвола и дозвола за престој на лица кои веќе се наоѓаат во Германија

За аплицирање за пренамена на веќе постоечка германска виза потребно е апликантите да ни достават:Скенирана патна исправа со важност од.

Работна Д виза за лица со МК пасош во Германија

За аплицирање за Д-Виза потребно е апликантите да ни достават:Скенирана патна исправа со важност од минимум шест месециБиографија / CV,.