АКТИВЕН КОНКУРС

ВЕНЕРАС ПОРАДИ ПРЕГОЛЕМИОТ ОБЕМ НА СТРАНКИ ГО ЗАЈАКНУВА ТИМОТ И ИМА ПОТРЕБА ОД АСИСТЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

Дозволи да ти понудиме ако сакаш динамична работа со многубројни студенти, работа која ќе ти овозможи унапредување, сигурни примања, динамична, со одличен Тим, во топлна и пријателска атмосфера!

 • ШТО НУДИМЕ:

  • Плата: 21.500 денари, плус бонуси од продажба
  • Полно работно време, со договор на неопределено
  • Способност за ефикасно работење во динамична средина со комерцијална ориентација и работа под притисок
  • Бонуси за високи резултати и достигнувања и разни други бенефиции
  • Можности за постојано напредување
  • Сигурни и навремени примања
  • Одлични услови за работа
  • Позитивна работна средина
 • ШТО БАРАМЕ:

  • Работно искуство со канцелариско работење
  • Завршено високо образование (предност имаат кандидати со завршен економски факултет)
  • Силни организациски вештини
  • Силни вербални и писмени комуникациски вештини
  • Силни продажни вештини
  • Позитивен пристап кон клиентите, колегите и решавање на работните предизвици
  • Познавање на социјалните медиуми
  • Прецизно и точно управување со информации, податоци и документи
  • Способност за ефикасно работење во динамична средина со комерцијална ориентација и работа под притисок
  • Способност за правилно, оптимално планирање и извршување на работните задачи, како и на ненадејно зададени задачи со приоритет
  • Способност за јасна и ефективна комуникација со личности од различни хиерархиски нивоа и националности
  • Ако се пронаоѓаш во бараниот профил, испрати твое CV на email: [email protected]