Веќе се наоѓате во Германија, го сменивте работнот место, па неопходна ви е помош во врска со потребните документи за престој и за работа?

Без грижи, ние сме тука со вас процесот да го направиме полесен и поедноставен, само следете го препорачаните чекори.

За аплицирање за пренамена на веќе постоечка германска виза потребно е апликантите да ни достават:

  1. Скенирана патна исправа со важност од минимум шест месеци
  2. Биографија / CV, со прикачена ваша фотографија
  3. Пополнета Апликација за пренамена на посто
  4. Приложување на Виза или Офентал, односно дозвола за престој во Германија

За пренамена на веќе постоечка германска виза, апликантот при аплицирање кај нас во агенција потпишува договор и уплаќа сума за да мошеме да отпочнеме со целосна организација. Апликантот кај нас доставува кај нас пасош, цв, апликација и офентал односно дозвола за престој во Германија. 

За да може да може тој да направи пренамена, во Институтот за странци носи отказ од претходното работно место, нов договор за работа, опис за работа, формална потврда за сместување, пасош и офентал во градот во Германија каде што престојува или во градот каде што ќе работи. Документите работен договор, опис на работа и потврда за сместување ги организираме ние. Процесот за пренамена на виза е од 4 до 8 недели во просек, може и повеќе, се зависи од институтот за странци во Германија. Откако ќе не извести дека добил дозвола за работа, односно нова виза, го организираме сместувањето кое е по желба на апликантот.

Categories