Тимот на Венерас секогаш наоѓа начин да им помогне на наши сограѓани во потрага по посакувано работно место!

Овој пат, благодарение на нашите деловни ЕУ партнери, им се ставаме на располагање на нашите сограѓани коишто во моментот се наоѓаат во Малта. Преку нашите соработници во Германија, Венерас обезбеди достапност на германската понуда на пазарот на трудот за овие наши сограѓани. На располагање имаме повеќе работни позиции коишто се слободни во овој период.

Венерас комплетно посредува и ја организира административната процедура за завршување на неопходната документација која треба да се приложи во Амбасадата на Сојузна Република Германија во Малта, заради обезбедување на таканаречена Д-Виза – германска работна и дозвола за престој.

Во овој административен процес, Тимот на Венерас ги комплетира следниве чекори:

  • Обезбедување на валиден и ратификуван Работен договор, со наша асистенција и по ваш избор, согласно со Вашите валидни квалифакции за односното работно место
  • Издавање на Потврда за Ваше сместување
  • Опис на работно место кај новиот работодавач
  • Барање за Д-Виза

Адреса на Амбасадата на Германија во Малта: Whitehall Mansions, 3rd floor, XBX 1026, Malta.

Categories