Вработување

Venera’s EU Group овозможува теренски работни ангажмани од подолг временски период на лица со македонски пасош кои поседуваат редовен престој.